Trenerstatistikk samt status treningslister

15.10.2020
Artikkelbilde
Stall Wassberg holder koken og topper alle måleparametrene på trenerstallstatistikken også i år - Scot Ganymede har vært en god bidragsyter til årets statistikk.

Her finner dere trenerstallstatistikken for løp kjørt på Bergen Travpark pr.15.10 samt gjeldende status på treningslistene i regionen pr.30.09.

Klikk her for å laste ned trenerstallstatistikken på Bergen Travpark pr.15.10

Klikk her for å laste ned gjeldende treningslistestatus for travhester tilknyttet Bergen Travpark pr.30.09. - merk at Excel-arket har 2 faner, en sortert på treners etternavn og en sortert på siste startdato pr.hest. Vi minner om at det primært er aktive løpshester som trenes med formål om start i løp, som skal stå på treningslistene. Vi oppfordrer derimot at unghester settes inn på treningslister som 1-åringer slik at vi har god oversiikt over antall fremtidige travhester i regionen.