Årsoversikt løp i Norge 2024 ALLE HESTER Pr. Dato: 20042024 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 25908000 18195750 7712250 944 561 383 3813 2267 1546
Kaldblod Import 584000 356000 228000 6 4 2 42 28 14
Kaldblod utlreg 256000 207000 49000 18 13 5 27 17 10
Kaldblod Totalt 26748000 18758750 7989250 968 578 390 3882 2312 1570
Varmblod Helnorsk 21874250 12813500 9060750 794 456 338 3029 1735 1294
Varmblod Import 7197250 5891000 1306250 234 168 66 914 669 245
Varmblod utlreg 2800500 2098500 702000 104 72 32 185 129 56
Varmblod Totalt 31872000 20803000 11069000 1132 696 436 4128 2533 1595
Hester Totalt 58620000 39561750 19058250 2100 1274 826 8010 4845 3165
Antall løp i året
kaldblod: 414 herav auto: 162
varmblod: 472 herav auto: 360

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 20042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 142500 109000 33500 12 8 4 20 13 7
Kaldblod Totalt 142500 109000 33500 12 8 4 20 13 7
Varmblod Helnorsk 139000 25000 114000 9 3 6 15 4 11
Varmblod Import 54000 54000 0 4 4 0 13 13 0
Varmblod utlreg 16500 7000 9500 4 2 2 5 2 3
Varmblod Totalt 209500 86000 123500 17 9 8 33 19 14
Hester Totalt 352000 195000 157000 29 17 12 53 32 21

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 20042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3013500 1744250 1269250 130 65 65 433 225 208
Kaldblod Import 156000 0 156000 1 0 1 5 0 5
Kaldblod utlreg 14000 0 14000 2 1 1 3 1 2
Kaldblod Totalt 3183500 1744250 1439250 133 66 67 441 226 215
Varmblod Helnorsk 3866000 2099250 1766750 147 79 68 476 259 217
Varmblod Import 997500 743500 254000 29 17 12 109 77 32
Varmblod utlreg 152000 19500 132500 10 4 6 18 4 14
Varmblod Totalt 5015500 2862250 2153250 186 100 86 603 340 263
Hester Totalt 8199000 4606500 3592500 319 166 153 1044 566 478

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 20042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5866750 3973500 1893250 173 102 71 729 415 314
Kaldblod Import 245500 173500 72000 4 3 1 30 21 9
Kaldblod utlreg 11000 5000 6000 3 2 1 7 3 4
Kaldblod Totalt 6123250 4152000 1971250 180 107 73 766 439 327
Varmblod Helnorsk 5349750 2419500 2930250 164 74 90 620 263 357
Varmblod Import 1688500 1359000 329500 41 27 14 165 107 58
Varmblod utlreg 753000 362000 391000 31 21 10 45 24 21
Varmblod Totalt 7791250 4140500 3650750 236 122 114 830 394 436
Hester Totalt 13914500 8292500 5622000 416 229 187 1596 833 763

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 20042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 4479250 2395000 2084250 188 93 95 744 354 390
Kaldblod Import 182500 182500 0 1 1 0 7 7 0
Kaldblod utlreg 41000 41000 0 2 2 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 4702750 2618500 2084250 191 96 95 755 365 390
Varmblod Helnorsk 5832750 3310000 2522750 165 79 86 694 340 354
Varmblod Import 2080000 1647000 433000 46 30 16 190 128 62
Varmblod utlreg 446500 377000 69500 15 11 4 30 22 8
Varmblod Totalt 8359250 5334000 3025250 226 120 106 914 490 424
Hester Totalt 13062000 7952500 5109500 417 216 201 1669 855 814

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 20042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3587750 2986750 601000 118 78 40 489 321 168
Kaldblod utlreg 57000 57000 0 3 3 0 4 4 0
Kaldblod Totalt 3644750 3043750 601000 121 81 40 493 325 168
Varmblod Helnorsk 2692750 2131250 561500 122 87 35 485 353 132
Varmblod Import 999000 910500 88500 44 35 9 185 145 40
Varmblod utlreg 238500 206000 32500 16 9 7 33 26 7
Varmblod Totalt 3930250 3247750 682500 182 131 51 703 524 179
Hester Totalt 7575000 6291500 1283500 303 212 91 1196 849 347

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 20042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2624500 2079000 545500 90 59 31 407 274 133
Kaldblod utlreg 20000 0 20000 2 1 1 3 1 2
Kaldblod Totalt 2644500 2079000 565500 92 60 32 410 275 135
Varmblod Helnorsk 1708500 1143500 565000 76 51 25 298 181 117
Varmblod Import 697750 547000 150750 23 16 7 99 68 31
Varmblod utlreg 330000 275000 55000 17 16 1 28 27 1
Varmblod Totalt 2736250 1965500 770750 116 83 33 425 276 149
Hester Totalt 5380750 4044500 1336250 208 143 65 835 551 284

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 20042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1966250 1488500 477750 75 46 29 309 186 123
Kaldblod utlreg 3500 3500 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 1969750 1492000 477750 76 47 29 310 187 123
Varmblod Helnorsk 906000 612500 293500 50 32 18 186 125 61
Varmblod Import 350000 350000 0 20 18 2 79 77 2
Varmblod utlreg 730500 730500 0 6 5 1 16 15 1
Varmblod Totalt 1986500 1693000 293500 76 55 21 281 217 64
Hester Totalt 3956250 3185000 771250 152 102 50 591 404 187

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 20042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1425750 1095750 330000 52 31 21 208 121 87
Kaldblod utlreg 12000 3000 9000 3 1 2 3 1 2
Kaldblod Totalt 1437750 1098750 339000 55 32 23 211 122 89
Varmblod Helnorsk 623500 502500 121000 27 23 4 135 114 21
Varmblod Import 155000 137500 17500 13 11 2 38 31 7
Varmblod utlreg 48000 36000 12000 3 2 1 4 3 1
Varmblod Totalt 826500 676000 150500 43 36 7 177 148 29
Hester Totalt 2264250 1774750 489500 98 68 30 388 270 118

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 20042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1337500 1219000 118500 45 35 10 210 173 37
Kaldblod utlreg 97500 97500 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 1435000 1316500 118500 47 37 10 212 175 37
Varmblod Helnorsk 580500 406000 174500 19 16 3 67 50 17
Varmblod Import 77000 52000 25000 10 7 3 27 17 10
Varmblod utlreg 85500 85500 0 2 2 0 6 6 0
Varmblod Totalt 743000 543500 199500 31 25 6 100 73 27
Hester Totalt 2178000 1860000 318000 78 62 16 312 248 64

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 20042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 837750 529500 308250 28 16 12 121 68 53
Kaldblod Totalt 837750 529500 308250 28 16 12 121 68 53
Varmblod Helnorsk 115000 108500 6500 7 6 1 34 31 3
Varmblod Import 94000 86000 8000 3 2 1 8 5 3
Varmblod Totalt 209000 194500 14500 10 8 2 42 36 6
Hester Totalt 1046750 724000 322750 38 24 14 163 104 59

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 20042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 184500 133500 51000 15 11 4 64 39 25
Kaldblod Totalt 184500 133500 51000 15 11 4 64 39 25
Varmblod Helnorsk 21500 21500 0 3 2 1 8 6 2
Varmblod Import 4500 4500 0 1 1 0 1 1 0
Varmblod Totalt 26000 26000 0 4 3 1 9 7 2
Hester Totalt 210500 159500 51000 19 14 5 73 46 27

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 20042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 267500 267500 0 12 11 1 50 49 1
Kaldblod Totalt 267500 267500 0 12 11 1 50 49 1
Varmblod Helnorsk 39000 34000 5000 5 4 1 11 9 2
Varmblod Totalt 39000 34000 5000 5 4 1 11 9 2
Hester Totalt 306500 301500 5000 17 15 2 61 58 3

Årsoversikt løp i Norge 2024 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 20042024 Kl. 23:30:01

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 174500 174500 0 6 6 0 29 29 0
Kaldblod Totalt 174500 174500 0 6 6 0 29 29 0
Hester Totalt 174500 174500 0 6 6 0 29 29 0