Gaute Lura

Gaute Lura

Lisens nr.: 9041
Antall seire: 10
Antall starter: 352
Totalt inntjent: kr 320 436
Tlf.nr.: 95859455(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre