Henry Kristiansen

Henry Kristiansen

Lisens nr.: 109
Antall seire: 120
Antall starter: 4 488
Totalt inntjent: kr 4 550 751
Tlf.nr.: 91778329(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre