Lars Tore Hauge

Lars Tore Hauge

Lisens nr.: 4759
Antall seire: 479
Antall starter: 5 786
Totalt inntjent: kr 20 976 200
Tlf.nr.: 90126765(M)
Lisens: Proff trener A, trene og kjøre